Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky použití platformy volnytermin.cz

Provozovatelem serveru  volnytermin.cz je eViz s.r.o. IČO: 24733121 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Fibichova 1695/9, PSČ 13000

Server volnytermin.cz není zprostředkovatelem ubytování. Na serveru volnytermin.cz nejsou uloženy názvy ani adresy ubytovacích zařízeních. Provozovatel proto není schopen poskytnout nikomu poskytnout seznam jednotlivých ubytovatelů. Služba volnytermin.cz je poskytována bezplatně. Server volnytermin.cz je v testovacím provozu a slouží pouze k testování technologie správy ubytovacích kapacit. Případná komunikace mezi zájemcem o ubytování a ubytovatelem probíhá bez účasti provozovatele volnytermin.cz.

Provozovatel serveru volnytermin.cz neodpovídá za případné chybné údaje uvedeny na serveru volnytermin.cz
Klient se zavazuje dodržovat při užívání portálu právní předpisy a jednat v souladu s dobrými mravy.
Provozovatel si vyhrazuje právo neumístit na portál údaje, které jsou v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy. Stejně tak má provozovatel právo vymazat již zveřejněné údaje, které jsou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.
Provozovatel si vyhrazuje právo na redakční úpravy materiálů předložených k prezentaci na portálu či zadaných prostřednictvím on-line administrace.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnou umístění prezentace.
Klient výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním všech údajů poskytnutých za účelem vytvoření prezentace.

Provozovatel nenese odpovědnost za technické problémy na serveru volnytermin.cz či případnou ztrátu souborů a dat prezentace.
Klient vyslovuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou (e-mail), z elektronické adresy provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto základních podmínek prezentace, a to i bez předchozího upozornění. Tato nová pravidla nabývají ve vztahu ke klientovi účinnost zveřejněním.

Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

Tyto podmínky prezentace nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů na https://www.volnytermin.cz/ochrana-osobnich-udaju/